Annonsere Navet


Pris

Fra og med 1. februar 2017 koster det 500 kr å annonsere hos oss. Dette er noe som alltid har vært planlagt, men som først gjennomføres nå. Erfaringsmessig har publisering av annonser tatt opp enormt mye tid, som igjen har ført til mindre fokus på utvikling av nettsiden. Ved å ta betaling håper vi på å frigjøre noen ressurser, og samtidig få nye midder som kan brukes til blant annet å videreutvikle nettsiden. Vårt mål er å kunne levere en bedre helhetlig brukeropplevelse til studenter og bedrifter som besøker siden.
I prisen ligger annonse på nettsiden vår (ifinavet.no) og plakater hengt opp på Ole Johan Dahls hus (informatikk-bygget på UiO). Hvis dere ønsker plakater må dere lage denne selv.

Bakgrunnen for dette skjemaet er for å spare både Navet og dere for unødvendig mail-utveksling, da det har vist seg å ta et par-tre runder før all nødvendig informasjon kommer på plass. Er skjemaet for firkantet eller om du har du andre spørsmål er det bare å ta kontakt.

Unntak fra prisen blir gitt til startups, for å søke om dette velg "Gründer / Startup" på neste side.

Kontakt

Spørsmål vedrørende dette skjemaet eller annonser kan stilles til webansvarlig i navet, Henrik Lilleengen, på navet-annonse@ifi.uio.no.